هیچ دانش آموزی نباید از آموزش دور بماند ، حضور معلمان در مدارس الزامی است

به گزارش فروش برتر، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس باید تحت هر شرایطی فعال باشند، گفت: وقتی اساس کار را بر آموزش حضوری قرار می دهیم پس باید معلمان در مدارس حضور پیدا نمایند و ضمن تدریس به صورت مجازی، به دانش آموزان حاضر در مدرسه نیز آموزش دهند.

هیچ دانش آموزی نباید از آموزش دور بماند ، حضور معلمان در مدارس الزامی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در اولین گفت وگوی زنده با مدیران مدارس سراسر کشور که در دفتر وزیر و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید، ضمن تشکر و قدردانی از کوشش مدیران در برگزاری امتحانات انتها سال تحصیلی گذشته و آماده کردن مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: جلسه امروز در نوع خود جلسه ای بی نظیر است؛ به هیچ طریقی نمی توانستیم تعداد 100 هزار نفر از مدیران مدارس را یکجا و در جلسه حضوری کنار یکدیگر جمع کنیم. ولی فضای مجازی این مجال را به ما داد تا با هم جمع شده و با تبادل دیدگاه ها و تجربیات به یک دیدگاه یکسان و هماهنگ برسیم تا نتیجه آن بهبود عملکرد و ارتقای پیشبرد کار ها باشد.

وی ادامه داد: از آنجایی که بیشتر مأموریت های وزارت آموزش و پرورش نظیر تشکیل کلاس، فرایند یاددهی و یادگیری دانش آموزان، ارتباط با خانه، خانواده و معلمان و ... در درون مدرسه اتفاق می افتاد و سال جاری با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا مجبوریم بخشی از فعالیت ها را به صورت حضوری و بخشی دیگر را به صورت غیرحضوری به انتها برسانیم می توانیم بگوییم که در مقایسه با سال های قبل در سالی متفاوت هستیم.

حاجی میرزایی اضافه نمود: در سال تحصیلی جدید باید پیوند خانواده با مدرسه و ارتباط مدرسه با خارج از مدرسه بسیار پررنگ تر از سال های قبل باشد. به دلیل شیوع بیماری کرونا جامعه پیرامون ما جامعه ای نگران، ملتهب و حساس است و مدیران باید کوشش نمایند تا با اطمینان بخشی به خانواده ها از حساسیت و نگرانی خانواده و دانش آموزان بکاهند.

وی با اشاره به اینکه در شرایطی قرار داریم که نمی توانیم تشخیص دهیم در هفته آینده چه اتفاقاتی را در خصوص شرایط بیماری در کشور پیش رو خواهیم داشت، توضیح داد: بروز یکباره هر شرایط بحرانی و متفاوت می تواند نگران نماینده، اضطراب آور و ترسناک باشد. اوضاعی که تا به حال تجربه ننموده ایم و شناخت کامل را در خصوص آن نداشته ایم می تواند برای ما سردرگمی بیاورد و این ویژگی سال تحصیلی جدید است. اما در کنار این جنبه های سخت، فرصتی برای ورود به مسائل نو در اختیار ما قرار داده شده است که می توانیم در عوض نگرانی، توانمندی های خود را بالا ببریم و ظرفیت های خود را افزایش دهیم.

وزیر آموزش و پرورش هدف برگزاری این نشست را تشریح و تبیین سیاست های آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید دانست و گفت: جامعه در پایین ترین سطح نظام تعلیم و تربیت با معلمان و مدیران مدارس به صورت دائمی در تماس است. اگر مدیران، معلمان و کادر مدارس در جریان سیاست های وزارتخانه باشند می توانند با خانواده ها صحبت نموده و ضمن تبادل نظرات از نگرانی خانواده تا حد زیادی بکاهند.

هیچ دانش آموزی نباید از آموزش دور بماند

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه سیاست آغاز سال تحصیلی سیاستی است که جنبه های ثابت، قطعی-حتمی و اختیاری دارد، گفت: اولین و برجسته ترین اصل در سال تحصیلی جدید این است که هیچ دانش آموزی نباید از آموزش به دور باشد و مسؤولیت محروم نماندن دانش آموزان ثبت نام شده بر عهده مدیر مدرسه است. این سیاست دلایل آموزشی، سیاسی، فردی و اجتماعی دارد و یک آزمون عظیم برای جامعه فرهنگیان کشور است که باید مدیران دقت و نظارت کافی را بکار گیرند تا از آن با موفقیت و سربلندی کامل خارج شویم.

وی اضافه نمود: برای دانش آموزان دور بودن از تحصیل ممکن است باعث گریز از تحصیل یا در بهترین حالت افت تحصیلی گردد. از طرفی وقتی دانش آموزان از مدرسه دور می شوند تحرک آن ها کمتر شده و این مسأله در پیوند اجتماعی، عاطفی و روانی دانش آموز تاثیرگذار است و مدیران باید در همه حال بر آموزش دانش آموزان نظارت داشته باشند تا سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش را ارتقا دهند.

اولویت آموزش در مدارس کشور آموزش حضوری است

وزیر آموزش و پرورش توضیح داد: ما اولویت را آموزش حضوری دانش آموزان در نظر گرفته ایم و مدارس هم باید اولویت را به آموزش حضوری دانش آموزان بدهند. خانواده ها بدانند قطعا ما هم نگران سلامتی دانش آموزان هستیم، ولی می دانیم که هیچ آموزشی تأثیرگذارتر از آموزش حضوری نیست. امکان حضور در مدرسه و رویارویی چهره به چهره معلم و دانش آموز باعث درک متقابل معلم از دانش آموز و بالعکس می گردد و این درک متقابل و فهم یکدیگر تنها در سایه آموزش حضوری امکان پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مدرسه تنها کانون آموزش نیست، گفت: مدرسه کارکرد های متفاوتی دارد که یکی از آن ها آموزش است، دانش آموزان در مدرسه برخورد های اجتماعی را یاد می گیرند و تاثیر کارکرد های تربیتی و اجتماعی مدارس از کارکرد آموزشی بالاتر و ماندگارتر می باشد. اگر به گذشته برگردیم تاثیرات تربیتی مدرسه عمیق تر از آموزشی است. دور بودن از مدرسه در سلامت جسمی، روحی و اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.

حاجی میرزایی، دلیل دیگر پافشاری بر آموزش حضوری را دشواری های تنوع آموزش غیرحضوری دانست و خاطرنشان کرد: با فاصله دریافت از آموزش حضوری با روش های متنوعی از آموزش روبه رو خواهیم شد که هر یک از این روش ها دشواری های خاص خود را دارد. برای مثال امکان دسترسی به ابزار هوشمند یا شبکه اینترنت برای همه یکسان نیست. فرصت زمانی دانش آموزان در حضور در فضای مجازی متفاوت است، خانواده شرایط متفاوتی برای حضور فرزندانشان دارند و ... بنابراین باید تا جایی که می توانیم آموزش هماهنگ و حضوری داشته باشیم مخصوصا در مقطع ابتدایی لزوم حضور دانش آموزان در مدارس و ارتباط با معلم به صورت مستقیم بیشتر مشهود است.

وی گفت: سال تحصیلی جدید با سال قبل متفاوت است. در سال قبل بیش از دو سوم سال و مطالب آموزشی را به صورت حضوری پیش برده بودیم، اما سال جاری این شرایط را نداریم؛ بنابراین باید از ابتدا بر روی حضور دانش آموزان مخصوصا در دوران ابتدایی تاکید کنیم.

مدارس باید تحت هر شرایطی فعال باشند

حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه فعال بودن مدارس تحت هر شرایطی، سیاست سوم این وزارتخانه است، گفت: تنها در صورتی که مجموعه نهاد های فعال جامعه بسته شدند باید مدارس بسته گردد. هدف از اتخاذ این سیاست این است که حلقه اتصال و پیوند ما با خانواده، دانش آموزان و معلمان برقرار باشد.

وی ادامه داد: مدرسه باید زنده و فعال باشد تا انجام کار ها و برقراری ارتباطات راحت تر گردد. حتی اگر تنها یک دانش آموز هم به مدرسه بیاد یا همه دانش آموزان بخواهند به صورت غیرحضوری درس بخوانند باز هم باید مدارس کشور فعال باشند.

اطلس آموزشی برای هر مدرسه تدوین گردد

وزیر آموزش و پرورش، سیاست چهارم را لزوم تدوین اطلس آموزشی در هر مدرسه خواند و توضیح داد: باید هر مدیر مدرسه بداند تمام دانش آموزان با چه شرایطی درس می خواند و از نظر تحصیلی در چه جایگاهی قرار دارند. ارتباط دانش آموزان را با معلمان برقرار نمایند و از درستی انجام کار اطمینان حاصل نمایند.

مدیران بر لزوم حفظ ارتباط با خانواده دقت نمایند

حاجی میرزایی با تأکید بر لزوم ارتباط با خانواده ها اضافه نمود: ارتباط مستمر و مفید با خانواده پنجمین سیاست این وزارتخانه در سال تحصیلی جدید است و انتظار داریم مدیران بر لزوم ارتباط با خانواده دقت داشته باشند. انجمن های اولیا و مربیان مدارس فعال تر از قبل عمل نمایند و مدیران و معلمان کوشش نمایند تا با خانواده بهتر ارتباط بگیرند.

وی ادامه داد: نظام آموزش کشور با یک جامعه عظیم روبه رو است که عملکرد آن را داوری می نماید؛ بنابراین باید طوری عمل کنیم که در ذهن و قلب افراد جامعه تاثیرگذار باشد و خانواده ها اطمینان حاصل نمایند که ما از هیچ کوششی برای استمرار آموزش در این شرایط کوتاهی نخواهیم کرد.

رعایت پروتکل های بهداشتی مطابق با بخشنامه وزارت بهداشت در مدارس الزامی است

وزیر آموزش و پرورش، مراقبت حدبیشتر از رعایت دستورالعمل بهداشتی را در مدارس الزامی دانست و گفت: باید با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد های استانی و شهرستانی آن وزارتخانه، آموزش های لازم را به دانش آموزان و خانواده ها در رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی بدهیم. همچنین در معاونت تربیت بدنی و سلامت هم دستورالعمل ها و بروشور هایی تهیه شده که در شبکه شاد بارگذاری شده است و مدیران می توانند از آن ها استفاده نمایند.

وی اضافه نمود: سال جاری 130 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیزات بهداشتی بین مدارس توزیع کردیم که 170 میلیارد تومان هم در روز های آینده به حساب مدارس واریز خواهد شد یعنی درحدود 300 میلیارد تومان اعتبار سرانه مدارس در رابطه با خرید تجهیزات بهداشتی می باشد. همچنین در هفته اول بازگشایی مدارس، تعداد 15 هزار مدرسه توسط ناظرین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بازدید شده است؛ گزارش ارسالی از بازدید ناظران به وزارتخانه حاکی از آن است که 80 درصد از موارد بهداشتی ذکر شده در پروتکل وزارت بهداشت در مدارس رعایت می گردد.

طبق توصیه وزارت بهداشت، شرایط همه شهر ها را یکسان و قرمز دیدیم

وزیر آموزش و پرورش گفت: با مشورت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمام شهر ها را در شرایط یکسان و در یک شرایط تصور کردیم. شرایط تمام شهر ها را قرمز خاطرنشان کردیم تا بتوانیم راحت تر و با مدیریت بیشتر کار ها را پیش ببریم ما خاطرنشان کردیم که همه جا را قرمز می گیریم تا راحت تر بتوانیم کار ها را پیش ببریم.

وی ادامه داد: از طرفی شرایط سفید بسیار نگران نماینده تر از قرمز است بنابراین اگر در منطقه ای شیوع گسترده داشته باشیم وزارت بهداشت تعطیل اعلام می نماید وگرنه در دستورالعمل وزارت بهداشت گفته شده مطالعاتی نداریم که حضور در مدرسه باعت شیوع بیماری می گردد، ولی در مطالعات تاثیر منفی اثبات شده است، بنابراین با رعایت پروتکل تاکید بر آموزش حضوری است. ما سعی کردیم یک پروتکل را برای تمام کشور اعمال کنیم تا برای یادگیری و اجرا بهتر باشد.

به نگرانی خانواده ها اهمیت می دهیم

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه اهمیت به نگرانی خانواده ها و ایجاد آرامش در آن ها از دیگر سیاست های این وزارتخانه است، اظهار کرد: مدیران به نگرانی خانواده اهمیت بدهند هیچ دانش آموزی نباید به اجبار در مدرسه حضور داشته باشد. وظیفه ما تنها آموزش است، ولی حضور یا عدم حضور دانش آموزان در مدارس برعهده خانواده می باشد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: مدیران دقت نمایند که تصمیم خود را به خانواده ها تحمیل نکنیم و اجازه دهیم ارتباط با خانواده به گونه ای برقرار گردد تا بتوانیم با آرامش آن ها را به آموزش حضوری دعوت کنیم. خانواده ها باید حس نمایند که مدرسه مسئول آموزش فرزندانشان است، ولی تصمیم گیری نهایی در خصوص آموزش برعهده آنان می باشد.

معلمان در مدارس حضور داشته باشند

حاجی میرزایی با تاکید بر حضور معلمان در مدارس توضیح داد: وقتی اساس کار را بر آموزش حضوری قرار می دهیم. پس باید معلمان در مدارس حضور پیدا نمایند و ضمن تدریس به صورت مجازی به دانش آموزان حاضر در مدرسه نیز آموزش دهند.

محتوای درسی تمام پایه ها را در شبکه شاد بارگذاری کردیم

وزیر آموزش و پرورش استفاده از شبکه شاد را سیاست بعدی دانست و گفت: محتوای آموزشی تمام پایه ها و همه درس ها را فراوری و در شبکه آموزش دانش آموز (شاد) بارگذاری کردیم. معلمان می توانند برای ارتقا فرایند یاددهی -یادگیری از محتویات بارگذاری شده استفاده نمایند.

مستندسازی تجربیات معلمان در سال تحصیلی جدید حائز اهمیت است

حاجی میرزایی گفت: سیاست بعدی این وزارتخانه مستندسازی تجربیات سال تحصیلی جدید است. تجربه سال جاری برای آینده سرزمین ما بسیار مهم است و من اطمینان دارم معلمان برای ارتقا کیفیت آموزش از روش های مختلف استفاده خواهند کرد؛ و از مدیران می خواهم معلمان توانمند و خلاق را به ما معرفی نمایند.

وی توضیح داد: در سال تحصیلی جدید ما آموزش ترکیبی را تجربه خواهیم کرد. یعنی بخشی از آموزش حضوری و بخشی از آن غیرحضوری خواهد بود، بنابراین ضروری است با حفظ اصول به بهترین و با کیفیت ترین آموزش برسیم. در این مورد به شورای مدارس اختیار دادیم تا با تصمیم گیری در شرایط بومی به ما یاری نمایند و روش های خلاق و متنوع معلمان را برای ما ارسال نمایند تا ضمن مستندسازی بتوانیم از آن ها استفاده کنیم.

هزینه استفاده از اینترنت شبکه شاد رایگان است

وزیر آموزش و پرورش گفت: خوشبختانه با تصمیم رئیس جمهور دسترسی به اینترنت در بهره برداری از شبکه شاد برای همه رایگان شده است. شاد نرم افزاری است که بیش از 12 میلیون نفر عضو دارد و بیش از 16 میلیون نفر این اپلیشکن را نصب کردند و ظرفیت و قابلیت این شبکه در حال افزایش است تا در زیست بوم جدید بتوانیم بهتر از قبل کیفیت آموزش را مدیریت نموده و ارتقا دهیم.

وی در انتها سخنانش با اشاره به اینکه تمام مدارس به اینترنت متصل شده اند، گفت: امیدوارم همه دست به دست دهیم تا بتوانیم سالی با کیفیت و عملکرد بهتر را به همکاران فرهنگی، دانش آموزان و خانواده ها در سراسر کشور ارائه کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 6 آبان 1399 بروزرسانی: 6 آبان 1399 گردآورنده: forushebartar.ir شناسه مطلب: 989

به "هیچ دانش آموزی نباید از آموزش دور بماند ، حضور معلمان در مدارس الزامی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هیچ دانش آموزی نباید از آموزش دور بماند ، حضور معلمان در مدارس الزامی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید