وزنه برداری

وزنه برداری ایران با تیم دوم در مسابقات آسیایی تایلند حضور پیدا می نماید

به گزارش خبرنگاران، وزنه برداران ایران پس از انتها اردوی آماده سازی در چالوس، از روز شنبه در پنج سالن آزادی تمرینات خود را شروع کردند. تیم ملی برای حضور در رقابتهای آسیایی تایلند و جهانی آمریکا آماده می گردد.

21 دی 1398