کشتی فرنگی

انتخاب ملی پوشان کشتی برای جاکارتا پس از تورنمنت های ترکیه و گرجستان

رقابت های کشتی با تاکید بر این که 2018 بازیهای آسیایی جاکارتا روزهای 28 تا 31 مردادماه در کشور اندونزی برگزار خواهد شد.

26 بهمن 1398

آخرین اردوی آزاد و فرنگی کاران امید تا اعزام به مجارستان

به گزارش خبرنگاران، خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران روزهای شلوغ و پرکاری را پشت سر می گذارد. روزهایی که اعضای کاروان کشتی امید ایران در حال آماده سازی برای حضور در رقابتهای جهانی هستند و آخرین مراحل تجهیز خود برای فتح قله جهانی را پشت سر می گذارند.

1 آبان 1398