شمشیربازی

سرانجام قرنطینه و بازگشت شمشیربازان المپیکی به اردو

به گزارش خبرنگاران، اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر 24 آبان ماه گذشته در محل اردوی آماده سازی خود در تهران حاضر شدند تا بعد از ماه ها وقفه تمرینات شان را برای المپیک توکیو از سر بگیرند اما تست کرونا و نتیجه مثبت آن برای علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد...

7 دی 1399

قهرمانی علیرضا ادهمی در مسابقات جایزه بزرگ فلوره

مسابقات جایزه بزرگ شمشسیربازی فلوره، یادبود شادروان بیزن زرنگار با قهرمانی علیرضا ادهمی از تهران به خاتمه رسید.

16 مهر 1398